ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

QUADRE D’ACTIVITATS

CORAL
Com alguns de vosaltres ja sabeu, a l’ Institut tenim aquesta agrupació musical formada per alumnes del centre. Aquesta activitat extraescolar s’organitza i s’imparteix des de l’àrea de música de l’ institut, així doncs la inscripció no segueix el procediment de la resta d’extraescolars. A continuació teniu més informació:
Quin dia i hora es fa? els dimecres de les 15h a les 16h a l’aula de música. Com que els alumnes no tenen temps d’anar a dinar a fora, la professora està a l’aula a les 14:30h per a que els alumnes puguin menjar el dinar que portin de casa i així començar a les 15h l’activitat. Es començarà el primer dimecres d’octubre.
Quins alumnes es poden apuntar? Qualsevol alumne d’ESO o Batxillerat matriculat a l’ institut.
Com ho haig de fer? caldrà posar-se en contacte amb la professora Cristina Puig de l’àrea de música.

Quin preu té? És gratuïta

Què es fa? L’objectiu d’aquesta activitat és obrir les portes a tot aquell qui vulgui viure la música, així que seran benvinguts tots aquells qui tinguin ganes de cantar. Preparem repertori de diferents estils per desprès interpretar-lo a les actuacions que van sorgint durant el curs. També participem a la trobada COM SONA L’ESO que es celebra a diferents localitats del País Valencià i Catalunya.

 

 
RESTA D’ACTIVITATS
Podeu consultar l’oferta de les activitats extraescolars pel curs 16-17 en els següents documents:

TRÍPTIC INFORMATIU

EXTRAESCOLAR ANGLÈS

INSTITUT JOAQUIMA PLA I FARRERAS

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS

CURS ESCOLAR 2016‐2017

Descripció de l’activitat:

• 2 sessions setmanals d’una hora de durada.

• Horari: dilluns i dimecres de 15:30 a 16:30h o bé dimarts i dijous de 15:30 a 16:30h.

• Grups reduïts.

• Els grups es confeccionaran tenint en compte l’edat i el nivell d’anglès. Els alumnes nous hauran de fer una prova de nivell (pendent de concretar dia i hora).

• Les classes començaran el 3 d’octubre i acabaran al mes de juny, coincidint amb el calendari lectiu del centre.

• Els alumnes es podran donar de baixa de les classes d’anglès només a l’inici de cada trimestre, comunicant‐ho a info@learning‐s‐cool.com 10 dies abans d’aquest inici.

Metodologia:  

• L’objectiu principal dels cursos és que els alumnes ampliïn els seus coneixements, habilitats i destreses alhora que milloren el seu nivell d’anglès. Es treballaran tots els aspectes de la llengua: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita. Es potenciarà al màxim l’expressió oral dels alumnes en llengua anglesa.

• Es preparà els alumnes per a presentar‐se als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge quan aquests hagin assolit el nivell d’anglès suficient. La presentació a aquests exàmens serà opcional. Les taxes d’aquests exàmens no estan incloses en el preu, ja que el faran en convocatòries oficials. Es prepararan per a la realització de l’examen KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) i First Certificate (FCE). Abans de la convocatòria dels exàmens, es farà una reunió informativa per tal d’explicar en detall les característiques d’aquestes proves oficials, el preu  i les dates de les mateixes.

• Informe individualitzat a final de cada trimestre amb informació sobre el grau d’assoliment d’objectius de l’alumne.

• Comunicació a les famílies de les faltes d’assistència dels alumnes o bé qualsevol altre aspecte que sigui necessari.

Inscripcions:

• De l’1 al 21 de juny i del 5 al 19 de setembre, enviant formulari emplenat i signat a: info@learning‐ s‐cool.com

Preu i forma de pagament:

• El preu trimestral de l’activitat és de 180€. El pagament es realitzarà per rebut domiciliat a l’inici de cada trimestre. El preu inclou tot el material pedagògic excepte el llibre de text. Learning S Cool us comunicarà el preu del llibre de text un cop s’hagin format els grups.

Si teniu dubtes i/o algun suggeriment, si us plau, podeu contactar amb nosaltres

SERVEI MENJADOR CURS 2016-17

En el fitxer que s’adjunta trobareu informació sobre el servei de menjador del curs 2016-17

Document per a fer la inscripció al servei de menjador

FULL DE BAIXA

  • 15 dies abans d’acabar el trimestre s’ha d’avisar per donar-se de baixa i s’ha d’omplir el full de baixes, amb la signatura del pare, mare o tutor/a legal.

Scroll to top